Matte Catherine et Jean-Luc

Beeldbeschrijving van de doedelzak
Inventaris van de in Frankrijk bewaarde uitbeeldingen

Samenvatting in het Nederlands (traduit par Armelle Casier )


Op deze internetsite vindt U de lijst van de uitbeeldingen van doedelzakken op monumenten (kathedralen, kerken, kapellen, kastelen, oudere huizen) in Frankrijk, evenals in de musea en bibliotheken. Hij betreft niet de privé-verzamelingen, tenzij ze vertoond worden. U vindt er foto's van schilderijen, gravuurkunst, verluchtingskunst, beeldhouwkunst, wandtapijten, porseleinen, ivoren voorwerpen, emailwerken, brandschilderijen, enz. van alle tijdperken, die doedelzakken voorstellen.

Deze uitbeeldingen werden door C. en J.L. Matte gevonden, maar eveneens talrijke andere informatiegevers (zie pagina met dankbetuigingen en de in het rood geschreven namen onder alle verwijzingen).

Deze verwijzingen werden per gemeente alfabetisch gerangschikt (daar waar ze zich bevinden).(alfabetische lijst)

Door een index kunnen de verwijzingen van een departement gevonden worden (en weldra van een auteur, een soort afbeelding of een bepaald thema).

Slechts deze pagina werd in Uw taal geschreven. Voor de personen die het Frans niet kennen raden wij het fototrajekt aan (" Circuit photo "), die het toelaat slechts naar de pagina's met foto's te kijken.

Het menu " récréation " (recreatie) leidt tot aangenamere dingen (in beweging gezette beelden, foto's, enz.), altijd met betrekking tot doedelzakken.

 

 

Voornaamst Menu