Matte Catherine et Jean-Luc

Beeldbeschryving van den doedelzak
Boedelschryving van de vertooningen behoudt in Frankryk

Résumé en flamand parlé en Flandre française (de Dunkerque à Bailleul).

traduction par Jean CAENEN


Op dit plaets vindt je de boedelschryving van de vertooningen van doedelzaken op de gebouwen (kerken, kapellen, kasteelen, oudde huyzen) van Frankryk zoo als in de museumen en boekenkamers (of bibliotheeken). Het en belangt de eyge verzamelingen met aen behalven an ze uytgestelt zyn. Je gaet daer vinden fotos van schilderyen, gravelingen, afgezettingen, beeldhouweryen, behangstellen, porceleynen, ivoren, brandschilderingen, kerksvinsters…, van alle tydperken, verbeeldende van de doedelzaken.

Die vertooningen hen door C. en J.L. Matte evounden ewist maer ook door vele andere onderzoekers (zien de danken blat en naemen in rood under ieder aenwyzing)

Deze aenwyringen zyn volgens de orde van het alphabet van de gemeente waer dan ze staen afgedeelt.

Een bladwyzer helpt het onderzoek van de aenwyzingen van een departement.

Dat blat aleene is in je tael edrucht.

An de geene dien gein fransch en lezen, me raeden van den fotos omgang te gebruyken, hen vergunt van maer de bladen mit fotos te zien.

Het menu "vermack" leydt aen meer vermaekelyke zaeken ( levendingen beelden, fotos …) assan in overeenkomst mit den doedelzak.

Voornaemste menu